Anadyr = ‘De’ stap richting financiële gemoedsrust.

Net zoals alle vooruitziende ondernemers bent u zich hoogstwaarschijnlijk terdege bewust van het belang van het volgen van een strategie inzake het uitwerken van uw financiële mogelijkheden en wenst u zich hierin te laten bijstaan door experten.
Gezinnen, zelfstandigen en vrije beroepers begeleiden in de volledige uitwerking van hun financiële doelstellingen, dat is onze kernactiviteit. Wij profileren ons als financiële mentors en richten ons in de eerste plaats op diegenen die reeds een pakket met financiële oplossingen hebben en/of zij die volop bezig zijn met deze uit te bouwen en hierin begeleid wensen te worden door vakmensen.

Actie = Resultaat

Om een passend advies inzake de verscheidene financiële mogelijkheden aan u te kunnen formuleren vertrekken we steeds vanuit een grondige inventaris alsook een uitgetekend risicoprofiel. We brengen de verscheidene relevante componenten in kaart zodat we een duidelijk zicht krijgen op uw persoonlijke situatie. Deze oefening laat ons toe een sterkte-zwakteanalyse te maken en vormt de basis voor het actieplan dat we bij voorkeur via ons eigen platform en netwerk implementeren. De pistes verschillen per dossier: het afsluiten van een beleggingsverzekering, het opstarten van een spaarplan of de aanpassing van de risicoverzekeringen, het doorverwijzen naar een partner gespecialiseerd in beleggingsvastgoed.

Erkenningen = Conditio sine qua non voor correct maatwerk

Als broker in financiële oplossingen is Anadyr Life ingeschreven als bemiddelaar in het register van het FSMA onder het nummer 109785 A en beschikt zodoende over de nodige erkenningen zodat wij de punten in uw actieplan in eigen beheer kunnen uitvoeren. De meerwaarde voor u om deze uitwerking toe te vertrouwen aan Anadyr zit hem in de aanwending van onze stevige expertise en kennis van de markt inzake financiële mogelijkheden. Bovendien kunnen we u als cliënt een persoonlijke opvolging bieden en daarin onderscheiden we ons.

Uitwerking door ons = Partners voor de lange termijn

Indien u ons het mandaat geeft om uw benodigde financiële oplossingen uit te werken via ons eigen erkend platform mag u rekenen op een uitstekende professionele en proactieve opvolging. Immers wij leven als erkend bemiddelaar van de vergoedingen uitbetaald door de maatschappijen voor de aanbreng en kwalitatieve opvolging van cliëntendossiers. Pro actief advies, up-to-date vakkennis, een grondige dossierkennis en een onvoorwaardelijke inzet voor onze cliënten zijn en blijven dus niet enkel een basis vereiste voor u maar ook voor ons.