U moet het bestaan van buitenlandse levensverzekeringen vermelden in uw aangifte van de personenbelasting in België. U dient op de personenbelasting alsook de naam en voornaam van de verzekeringnemer en het land waar de verzekeringsmaatschappij is gevestigd, aan te geven.

Dit moet ook gebeuren als uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner de polis onderschreven heeft, alsook bij een minderjarig kind.

De meldingsplicht geldt voor levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement (tak 21), levensverzekeringen belegd in fondsen (tak 23), lijfrenteverzekeringen, bruidsschat- en geboorteverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.

Anadyr biedt een brede waaier aan van beleggingsfondsen van duurzaam tot dynamisch en verder. Het kan gaan om beleggingsfondsen die actief of passief beheerd worden door de fondsbeheerder.

Er zijn fondsen die puur inzetten op aandelen alsook fondsen die puur inzetten op obligaties, gemengde en vastgoedfondsen. Aan de hand van de risicoprofielen die in overeenstemming met de klant worden opgemaakt worden de fondsen bekeken.

Reactief beheerde fondsen zijn de afgelopen jaren aantrekkelijk bij de beleggers. Deze fondsen beleggen in verschillende types van effecten o.a. aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash. Ze kunnen in functie van wijzigende marktbewegingen een bepaalde activa klasse overwegen. Dakfondsen zijn fondsen die in andere fondsen beleggen, doorgaans met bijkomende kosten en verkiezen daarom niet onze voorkeur om ons op toe te spitsen.

Anadyr heeft tot op heden een participatie met het online platform E-Gor. Toegankelijkheid staat bij Anadyr centraal, u kan via E-Gor ongeacht plaats en tijd steeds uw pensioenopbouw raadplegen.