Anadyr toetsstenen

Bedrijvigheid

Is er voldoende werkgelegenheid in de buurt? Moet de huurder ver reizen tot aan zijn werkplek?

Infrastructuur

Zijn de vastgoedprojecten centraal gelegen en goed bereikbaar met wegen en openbaar vervoer?

Sociaal-lokaal

Is er een compleet aanbod van faciliteiten in de buurt; winkels, gelegenheid tot cultuur en sport en overige recreatie?

Groenbeleving

Is er sprake van een groenbeleving bij de projecten? Hierbij kijken we naar natuur en beplanting rondom en nabij de woningen. Ook checken we het vastgoed op ecologische aspecten.

Bedrijvigheid

Hierbij beoordelen we de werkgelegenheidsgraad in de regio waarin de woningen zich bevinden, zodat huurders dichtbij jobs kunnen wonen.

Infrastructuur

Zijn de vastgoedprojecten centraal gelegen en goed bereikbaar met wegen en openbaar vervoer?

Sociaal-lokaal

Is er een compleet aanbod van faciliteiten in de buurt van de woningen met winkels en gelegenheid tot cultuur, sport en overige recreatie?

Groenbeleving

Is er sprake is van een groenbeleving bij de projecten? Hierbij kijken we naar natuur en beplanting rondom en nabij de woningen. Ook checken we het vastgoed op ecologische aspecten.

Anadyr rentmeesterschap

Investeren in residentieel vastgoed betekent een stabiel rendement en geen risico, mits u daarvoor in zee gaat met een ervaren deskundige. Anadyr is met meer dan 450 appartementen en woningen in beheer inmiddels een gevestigde naam in vooral Limburg, Vlaams-Brabant en de Kempen. Onze kernwaarden zijn solide advies, professionele begeleiding en betrouwbaar beheer.

Nadat wij uw investering in goede banen hebben geleid, blijven wij u bijstaan met raad en daad. Commercieel, administratief, financieel, juridisch, en technisch. Dat is Anadyr rentmeesterschap pur sang.

Anadyr pakt alles voor u aan

Bij de meeste projecten hebben we 50% of meer van de woningen voor onze cliënten in beheer. Hierdoor zijn wij in staat om onderhoud en service kostenefficiënt te bewerkstelligen.

Dat geldt net zo voor alle overige administratieve en operationele taken:

 • Voortdurend monitoren van de huurwetgeving en relevante reglementeringen.
 • Nieuwe kandidaat-huurders correct toetsen.
 • Alle handelingen met betrekking tot afsluiten, verlengen en verbreken van huurovereenkomsten opvolgen.
 • Toezicht houden op de naleving van de huurcontracten.
 • Controleren en rapporteren van de ontvangsten van uw onroerende goederen. Alsook het administreren en verrichten van de benodigde betalingen.
 • Waarborgen beheren.
 • De staat van bevindingen opstellen bij schade of verdeeldheid.
 • Huurindexeringen en huurprijsaanpassingen doorvoeren.
 • Aanvaarden, versturen en administreren van de opzegbrieven van huurders.
 • Plaatsbeschrijvingen laten opmaken bij intrede en uittrede.
 • Alle panden minstens 1 keer per jaar bezoeken en verslag daarvan uitbrengen.

Overweegt u te investeren in residentieel vastgoed?

Contacteer ons