Anadyr pakt alles voor u aan

Bij de meeste projecten hebben we 50% of meer van de woningen voor onze cliënten in beheer. Hierdoor zijn wij in staat om onderhoud en service kostenefficiënt te bewerkstelligen.

Dat geldt net zo voor alle overige administratieve en operationele taken:

 • Voortdurend monitoren van de huurwetgeving en relevante reglementeringen.
 • Nieuwe kandidaat-huurders correct toetsen.
 • Alle handelingen met betrekking tot afsluiten, verlengen en verbreken van huurovereenkomsten opvolgen.
 • Toezicht houden op de naleving van de huurcontracten.
 • Controleren en rapporteren van de ontvangsten van uw onroerende goederen. Alsook het administreren en verrichten van de benodigde betalingen.
 • Waarborgen beheren.
 • De staat van bevindingen opstellen bij schade of verdeeldheid.
 • Huurindexeringen en huurprijsaanpassingen doorvoeren.
 • Aanvaarden, versturen en administreren van de opzegbrieven van huurders.
 • Plaatsbeschrijvingen laten opmaken bij intrede en uittrede.
 • Alle panden minstens 1 keer per jaar bezoeken en verslag daarvan uitbrengen.
Laat u overtuigen

Overweegt u te investeren in residentieel vastgoed?

Contacteer ons