Uw toekomst in geborgenheid

Als ondernemer bent u bekend met de begrippen ‘omzet’ en ‘rendement’. Uw verdiensten zijn het vertrekpunt van onze expertise.

Wij zijn erkend verzekeringsmakelaar, geregistreerd bij het FSMA onder het nummer 109785. Onze Anadyr Life specialisten hebben oog en oor voor uw financiële verwachtingen. Samen met u wordt een grondige analyse gemaakt, waarbij ook fiscale, juridische en successie aspecten de revue passeren.

Nadat wij uw persoonlijke situatie in kaart hebben gebracht, formuleren wij een plan van aanpak, dat wij vervolgens met u doornemen en bespreken. De uitkomst daarvan resulteert in een evoluerend proces, waarbij voor u de meest optimale verzekeringsportefeuille wordt samengesteld en beheerd. Professioneel en alert op uw toekomst!

Kapitaal verzekeringsproducten

Een kapitalisatieverrichting is een tak 26 product waarbij de verzekeringsmaatschappij naast kapitaalbescherming ook een interestgarantie verleent. De gewaarborgde interest kan alsook verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname.

De interestgarantie wordt normaliter gegeven voor een periode van 8 jaar, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het contract. Na verloop van die periode krijgt de reserve van het contract een nieuwe interestgarantie voor een nieuwe periode van 8 jaar.

Een tak 21-verzekering wordt ook een spaarverzekering genoemd omdat het een spaarproduct is in de vorm van een levensverzekeringscontract. Bij een tak 21-levensverzekering ontvangt u een gegarandeerd rendement op de gestorte premies. Dit rendement kan evenwel ook negatief zijn, omdat ofwel de gegarandeerde intrestvoet negatief is ofwel de kosten verbonden aan de verzekering hoger zijn dan het rendement. In dat geval kan u eventueel minder terugkrijgen dan het bedrag van de gestorte premies.

Tak 21-levensverzekeringen moeten voldoen aan de bepalingen van de verzekeringswetgeving.

Het geld op een tak 21-levensverzekering valt onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds voor financiële diensten tussenkomt indien een verzekeraar zijn verplichtingen niet meer kan nakomen.

Geld dat in een tak 23-levensverzekering gestopt wordt, wordt na aftrek van kosten, belastingen en een eventuele overlijdensdekking, geïnvesteerd in een intern fonds van de verzekeringsonderneming. Dit fonds investeert in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoed, … De waarde van dit fonds varieert voortdurend. Het rendement van een tak 23-levensverzekering hangt dan ook af van de evolutie van de waarde van het fonds.

Heb je een vennootschap, dan is een IPT een must. Extra interessant aan een IPT is dat u ook in tak 23-levensverzekering kunt investeren, zodat u inspeelt op florerende beurzen, maar zonder kapitaal- en rendementgarantie. Zo combineert u twee belangrijke troeven: u betaalt minder vennootschapsbelasting en krijgt uitzicht op een hoger rendement.

Een belangrijke extra troef van een IPT, in vergelijking met het VAPZ, is dat een backservice mogelijk is. Dat is een inhaalpremie voor de onbenutte fiscale ruimte uit het verleden.

U kan bijdragen storten voor een VAPZ in persoonlijke naam of uw vennootschap de bijdragen laten betalen.

U kan in 2022 maximaal 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen storten, met als absoluut maximum € 3.302,77 (inkomsten 2021, aanslagjaar 2022). U bouwt op die manier een aanvullend pensioen op.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zorgt ervoor dat u een aanvullend pensioen bijeenspaart, minder belastingen én minder sociale bijdragen betaalt.

Een beter alternatief voor een spaarrekening, aangezien u zo meer rendementen kan behalen op uw spaartegoeden. Hierbij gaan we altijd in bespreking met de klant kijken naar de keuze van de beleggingsfondsen waarin de spaartegoeden belegt worden.

Bent u eerder een duurzaam type of een dynamische type alles word bekeken in functie van de klant.

Het sociaal statuut voor de (para-) medische beroepen wordt alsook benoemd als de RIZIV-toelage. Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep heeft u jaarlijks recht op een RIZIV-toelage, deze toelage kan je investeren in een aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen.

Het bedrag van de premie verschilt naargelang het beroep en de activiteiten of verstrekkingen die u uitoefent.

Heb je geen vennootschap, maar wel een eenmanszaak, dan kan u geen IPT onderschrijven. U kan wel kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De premies die u daarvoor stort, leveren u een fiscaal voordeel van 30% op.

U kan een POZ contract ideaal combineren met een VAPZ contract indien u niet over een vennootschap beschikt.

De klassieker in ons land als het gaat om aanvullende pensioenen. Ook als zelfstandige kan je aan pensioensparen doen, op identiek dezelfde manier als particulieren. U kan ook hier investeren in een tak 23-formule, met mogelijk een aantrekkelijker rendement.

Ook langetermijnsparen is perfect toegankelijk voor jou als zelfstandige. In 2021 is dit beperkt tot maximaal € 2.350 (aanslagjaar 2022), met een fiscaal voordeel van 30%. Let wel: De bedragen van de woonbonus (voor zover nog van toepassing) worden eerst afgetrokken om het bedrag te bepalen dat in aanmerking komt voor het federale langetermijnsparen. Deze berekening maken wij graag voor jouw.

Overlijdensdekking privé
Een overlijden brengt naast een enorm verlies vaak ook financiële zorgen met zich mee.
U gezin moet het met een kleiner budget en minder inkomsten stellen, terwijl de vaste kosten voor de overlevende partner even hoog blijven.
Met een overlijdensverzekering beschermt u uw nabestaanden tegen de financiële impact van jouw overlijden.

Overlijdensdekking via de vennootschap
Als medevennoot van jouw vennootschap weet u hoe belangrijk de stabiliteit is.
Als een vennoot overlijdt, erven de nabestaanden van die vennoot de aandelen en bijbehorende zeggenschap. Dat is vaak geen ideaal scenario.
Als vennoten kunnen jullie zich hierop voorbereiden, met respect voor alle partijen via een overlijdensdekking op de vennootschap.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend consult

Contacteer ons